Geen account? Meld je hier aan..

Wachtwoord vergeten? Reset je wachtwoord.

Regeladvertenties

Algemene voorwaarden voor adverteerders 

  

1 Inleiding

1.1. Regeladvertenties.nl is een online advertentieplatform voor uitgevers. Via dit platform kunnen particuliere en kleinzakelijke adverteerders een advertentie met of zonder afbeelding plaatsen in de uitgave van een uitgever. Deze uitgave kan verschillende vormen hebben: een tijdschrift, een website, een nieuwsbrief, etc.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties die dmv www.regeladvertenties.nl geboekt worden. 

1.3. www.regeladvertenties.nl is onderdeel is van Bureau Sjoerdsma, Pontanuslaan72, 6821 HS, Arnhem. Telefoon +31 (0) 6 1010 7327. Bureau Sjoerdsma is ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 09072378. Voor de eenduidigheid wordt hierna de benaming Regeladvertenties.nl aangehouden.

1.4. Onder adverteerders wordt adverteerders verstaan die via Regeladvertenties.nl, één of meerdere advertenties plaatsen.

1.5. Door gebruik te maken van de diensten van Regeladvertenties.nl als adverteerder, geeft u aan accoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Regeladvertenties.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, zonder gebruikers daarvan in kennis te stellen. Als u met tussenposen gebruik maakt van de diensten van Regeladvertenties.nl als adverteerder, is het aan te raden deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

2 Voorwaarden voor deelname 

2.1. Opgeven

Regeladvertenties.nl is een online advertentieplatform waarmee particuliere en kleinzakelijke adverteerders een advertentie plaatsen in de uitgave van een uitgever.

2.2. Verantwoordelijkheid

Degene die als particulier of namens een bedrijf een aanbod plaatst via Regeladvertenties.nl geeft daarmee te kennen dat hij/zij verantwoordelijk is voor dit aanbod, (het aanbod zelf, de teksten, het beeldmateriaal, de doorverwijzende url, de landingspagina(‘s)) en gerechtigd en bevoegd is dit aanbod te plaatsen.

2.3. Verplichting bij uitvoering

Adverteerder zorgt zelf voor plaatsing van zijn/haar aanbod via Regeladvertenties.nl. Adverteerder is ook zelf verantwoordelijk voor het controleren op eventuele onjuistheden (bijv. onjuiste rubriek, fouten in tekst, grammatikale onjuistheden, niet juist werken van de url, etc.). Onvolledigheid of onjuistheid van het aanbod is voor rekening van adverteerder. Bij geconstateerde onjuistheid of onvolledigheid van het aanbod kan Regeladvertenties.nl de dienstverlening opschorten. Regeladvertenties.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens adverteerder geplaatst onjuist en/of onvolledig aanbod.

2.4. Controle door adverteerder

Adverteerder is verplicht de verwerking door Regeladvertenties.nl te controleren. Als Regeladvertenties.nl bij de verwerking een voor adverteerder kenbare vergissing maakt, zal adverteerder nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, Regeladvertenties.nl per direkt informeren op +31 (0) 6 1010 7327 of via info@regeladvertenties.nl.

2.5. Inhoud van het aanbod

Adverteerder zorgt ervoor dat het aanbod of onderdelen van het aanbod geen inhoud bevat, of via een ingesloten url doorverwijst naar inhoud, die:

2.6. Verwijdering van het aanbod

Regeladvertenties.nl kan op basis van artikel 2.5. besluiten een advertentie geplaatst via Regeladvertenties.nl te verwijderen. Bij verwijdering vindt geen restitutie van gelden plaats.

2.7. Privacy

Regeladvertenties.nl voldoet aan alle eisen van de AVG/GDPR. Dit betekent onder andere:

2.8. Aansprakelijkheid

Regeladvertenties.nl en de uitgever van de media waarin een advertentie wordt geplaatst zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie en zijn daarmee nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen bezoeker (degene die reageert op een advertentie) en adverteerder (degene die de advertentie plaatst) gesloten overeenkomst voortvloeit zoals betaling, conformiteit, levering, garantie, retourzending en/of klachtafhandeling.

2.9. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Regeladvertenties.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een rechtbank in Arnhem.