Geen account? Meld je hier aan..

Wachtwoord vergeten? Reset je wachtwoord.

Regeladvertenties

Privacy statement

 

1. Algemeen

1.1. Zorgvuldige verwerking

Regeladvertenties.nl voldoet aan de eisen voor de AVG/GDPR.

Regeladvertenties.nl maakt gebruik van eigen ontwikkelde software en van Nederlandse servers. Alle gegevens van uitgevers en adverteerders worden door ons zorgvuldig verwerkt, beveiligd en indien nodig bewaard. Regeladvertenties.nl is voorzien van een TLS (Transport Layer Security protocol, de opvolger van het SSL certificaat) waarbij alle gegevens gecodeerd wordt verstuurd. 

1.2. Analytics

Voor analytics doeleinden gebruiken we een self-hosted versie van Matomo (voorheen Piwik). Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. Regeladvertenties.nl plaatst ook geen trackers van derden. 

 

2. Privacy 

2.1. Privacy adverteerder

Alleen de naam van de adverteerder, zijn/haar emailadres, de tekst van de advertentie en het eventuele bijbehorende beeld wordt gedeeld met de uitgever. Dit is namelijk zichtbaar in het dashboard van de uitgever en nodig om eventuele fouten te kunnen herstellen als de adverteerder daarom vraagt. De andere gegevens uit het aanmeldformulier zijn alleen voor de uitgever beschikbaar als adverteerder daar door het plaatsen van een 'vinkje' toestemming toe heeft gegeven. Behalve de hiervoor genoemde gegevens voor uitgevers, worden de gegevens onder géén beding aan anderen verstrekt, behalve als Regeladvertenties.nl dit wetterlijk verplicht wordt. En als er sprake is van (een vermoeden van) fraude of misbruik bij het plaatsen van een advertentie via www.regeladvertenties.nl. 

2.2. Betalingen

De afhandeling van betalingen van opgegeven advertenties wordt verwerkt door Mollie Payment Systems. Mollie is qua beveiliging volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd, voldoet aan de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit en staat onder permanent toezicht van De Nederlandsche Bank.

2.3. Wijzigingen in data

Adverteerder heeft ten allen tijde recht op inzicht in, verwijdering en/of  aanpassing van verwerkte persoonsgegevens.

2.4. Samenwerking uitgevers

Regeladvertenties.nl werkt uitsluitend met uitgevers die hebben aangegeven de AVG/GDPR richtlijnen te respecteren.

 

3. Privacy uitgever

3.1. Data uitgever

De persoonsgegevens van uitgever zelf, die Regeladvertenties.nl verkrijgt bij aanvang van de overeenkomst tussen uitgever en Regeladvertenties.nl, zullen worden vernietigd bij beeindiging van deze overeenkomst. Bij elk datalek (of vermoeden daarvan) bij Regeladvertenties.nl zal uitgever direkt geinformeerd worden.

3.2. Wijzigingen in data

Uitgever heeft ten allen tijde recht op inzicht in, verwijdering en/of  aanpassing van zijn verwerkte persoonsgegevens. Bij verwijdering van persoonsgegevens uitgever eindigt tevens automatisch de overeenkomst tussen uitgever en Regeladvertenties.nl.